Galleri Sundvolden

Opplev vårt galleri, Galleri Sundvolden.

Sundvolden Hotel har fra midten av 1960-tallet satset på kunstneriske innslag av skulpturer og malerier av kjente norske kunstnere.

Nå videreføres tradisjonene med å arrangere jevnlige kunstutstillinger i hotellet.


Den 20.august 2010 åpnet det nye galleriet ved Sundvolden Hotel, "Galleri Sundvolden". Den første utstillingen bestod av fotografier av Asle Svarverud tatt her på Ringerike gjennom de to siste årene, og illustrerer de fire årstidene. Motivene veksler mellom utsnitt av natur- og kulturlandskap. Utstillingen er resultatene av utsmykkingsprosjektet for hotellets nybygg som består av mange av de samme, eller lignende fotografier. 

Utsmykking av hotellets nybygg ble til gjennom et samarbeide med Asle Svarverud. Sammen med ledelsen av hotellet utviklet en utsmykningsplan for den nye delen av hotellet som bidrar til å gi et særpreg og en identitet til denne delen av hotellet. Prosjektet fremhever forankringen av hotellet i lokal historie og kultur, samtidig som det kunstneriske fotografiet for første gang får en viktig rolle i utsmykkingen av hotellet. Svarverud har konsentrert seg om noen få motivgrupper som han gir sin personlige stemme til og som skaper en helhetlig opplevelse når man beveger seg omkring i den nye fløyen. Samlet forteller bildene om vekslingene i årstider innenfor et avgrenset geografisk område: det landskapet man kan gjøre seg kjent med gjennom en fotvandring i hotellets nærmeste omkrets.

Vi har skiftende utstillinger i Galleri Sundvolden  - se oppslag i resepsjonen for mer informasjon om utstillingene.