SUNDVOLDEN HOTELS HISTORIE

Gammelt og nytt hånd i hånd

Et hvert gjestgiveri hadde plikt til å ha mat og fôring å selge til de veifarende. Sundfarer Marte var legendarisk på Sundvolden Hotel.

Hotellets historie har i stor grad med ferdsel å gjøre. Fra uminnelige tider var adkomsten fra Ringerike til Oslo og Drammen over Krokskogen.

Med Krokskogen i ryggen og Tyrifjorden for sine føtter, har Sundvolden i århundrer vært et trafikknutepunkt med både skysstasjon og vertshus.