Sundvolden Hotel idag

Sundvolden Hotel eies og drives av familien Laeskogen

Ansatte ved Sundvolden Hotel
Servitør ved Sundvolden Hotel

Familien har drevet hotellet fremover siden de kjøpte den gamle skysstasjonen i 1965. Den gang var det temmelig forfallent og inneholdt 21 værelser med bad på gangen. Det var to mulige kjøpere. Den andre kjøperen, en bensinstasjon kjede, hadde planer om å benytte Gildehuset til vaskehall. Vi er glade for at det ble Laeskogen som fikk tilslaget! Siden har familien bygget nytt og pusset opp kontinuerlig slik at anlegget i dag fremstår som tidsmessig oppdatert og moderne. Vi har i dag 273 værelser og nærmere 40 ulike lokaler til bespisning og møtevirksomhet. Hjertelig velkommen til oss!