Bærekraft

Sundvolden Hotel er et privat eid og drevet hotell med et langsiktig perspektiv. For oss er det viktig å skape og sikre spennende arbeidsplasser. Vi er også opptatt av å inkludere nærmiljøet i det vi holder på med, og ønsker å bli oppfattet som et positivt innslag i bygda for de som bor her. Fokus på en bærekraftig utvikling er med i alle beslutninger som blir tatt. Vi handler mest mulig lokalt, og er stadig på utkikk etter nye, spennende og lokale leverandører til hotellet.

Bærekraft

Se på NRK`s reportasje om matsvinn på Sundvolden:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE99120517/05-12-2017#t=42s

Se vår film om Bærekraft på Sundvolden:

https://www.youtube.com/watch?v=S-ItfuqDPiE

Vi har satt oss følgende mål for miljøarbeidet ved hotellet:

Hotellnæringens beste arbeidsmiljø (Vinner av Den Norske Arbeidsmiljøprisen 2008)

Sundvollen Hotel skal være Co2 nøytral innen 2015, dette er oppnådd, vi har egen pelletssentral som hovedoppvarmingskilde for hotellet

Svanesertifisert Vi er stolte av vår Svanesertifisering som vi har hatt siden 2011

Redusere bruk av vann og energi ved hjelp av god styring og kontroll

Sortere søppel (70% sorteringsgrad) samt redusere den totale avfallsmengden, spesielt plast og matavfall

Bidra økonomisk og på andre måter til gode prosjekter i forhold til barn og ungdom