Historien om hotellet i svingen

Med Krokskogen i ryggen og Tyrifjorden for sine føtter, har Sundvolden i århundrer vært et trafikknutepunkt med både skysstasjon og vertshus.

Historiske Sundvolden Hotel
Historiske Sundvolden Hotel
Historiske Sundvolden Hotel

Sundvolden Hotel er i dag Østlandets største privateide og drevne hotell og kan smykke seg med både emblemet til Norsk Kulturarv og skiltet til De Historiske. Hotellansatte og vertskapet er oppe til "eksamen" hver dag ved at gjestene deler sine inntrykk på Facebook og Tripadvisor. Sundvolden består av bygninger av ulik alder og stil rundt et nyanlagt tun. Vertskapet ønsker ikke å kopiere det gamle. Derfor består Sundvolden i dag av et nytt moderne, frittstående bygg med gjesterom og møtelokaler, et steinhus med metertjukke vegger, drengestuen, et bygg med resepsjon og fellesarealer, og den kjente fasaden med balkong i sveitserstil.

Johan Blyberg var den første hotelleieren og etter ham fulgte hans sønn, Ola. Ola Blyberg solgte imidlertid eiendommen før sin død, og det var flere eierforhold inne i bildet, blant annet Ruth Helgestad, og senere direktør Larsen i Norsk Spisevognselskap. Larsen anla blant annet serveringsmuligheter i Gildehuset og ordnet det populære uteområdet med gamle kvernsteiner til bord.

Arne B. Laeskogen, som var far til dagens eier, kom inn som kompanjong i 1963 og kjøpte hotellet to år senere. Hotellet hadde på den tiden 21 senger, restaurant og kafeteria. Arne Laeskogen, oppvokst i Hønefoss, var da 29 år gammel. Han hadde god hotellutdannelse bak seg, med seks år ved KNA-hotellet i Oslo- derav et år med permisjon for videre utdanning i Paris. Han hadde hele tiden et mål og ønske om å få sitt eget hotell, men om Sundvolden var det han hadde drømt om, kan diskuteres. Hotellet var nedslitt og drevet på gammeldags måte. Men Laeskogen hadde sans for miljøet. Det satt i veggene slik at jeg stortrivdes, sier han i et intervju for noen år tilbake.

I 1966 giftet Arne Laeskogen seg med kostholds- og ernæringsutdannede Bjørg Moe fra Røyse, og siden har de utgjort et lag som utfyller hverandre. I dag har hotellet 495 senger, fordelt på 272 rom. Det kan også i dag serveres mat til nærmere 1000 personer. Hotellet ble bygd opp litt etter litt. De stengte aldri, selv om det ikke var gjester her. Men de gjestene som kom, gjorde de sitt beste for. Dette ga resultater etter hvert. Der hvor den nyeste delen av hotellet står i dag, var før "societen". Societen var en gul trebygning som ble oppført, av egen skog, i forbindelse med verdensutstillingen i Kristiania i 1914. Bygningen ble etter hvert gammeldags, og kunne ikke brukes til overnatting på vinterstid. Denne ble revet i 1999 idet dagens vertskap var i ferd med å overta driften av hotellet. I dag er det annen generasjons vertskap, Bjørg og Arnes sønn Tord og hans kone Cecilie som driver hotellet videre. De har kontinuerlig pusset opp og bygget ut slik at hotellet i dag fremstår som en god kombinasjon av gammelt og nytt, alt godt vedlikeholdt og med fine uteområder.