Det gamle gjestgiveriet

Hotellets historie er i stor grad knyttet til ferdsel. Fra uminnelige tider var adkomsten fra Ringerike til Oslo og Drammen over Krokskogen. Den eldgamle veien over Nordkleiva var ikke farende med kjøretøy, her var det kun ridevei. Oslobispen, Jens Nielsson, som levde fra 1538 - 1600, har nøye beskrevet veien i sin visitasbok, der han også skriver at han fikk skyss over sundet til Sundvolden.

Både veien over Nordkleiva og Sørkleiva kom ned til Sundvolden. En eldgammel vei, Manneskarveien, førte til Bragernes. Store føringbåter passerte Sundvolden på vei til Hungerholdt hvor opplendingene møtte og overtok føringen videre.

Det barske klima som vi har i dette landet gjorde at det av og til var vanskelig å overnatte under åpen himmel. Sagaen forteller da om "sælahus" som ble oppført langs veiene. Det var ubebodde hus hvor de veifarende kunne ta seg inn. Loven fortalte at de som tok tilhold i slike sælahus var felles ansvarlig for varmen, og man hadde bare rett til å søke opphold i tre døgn.

Så tidlig som i middelalderen ble det etter kongelig påbud opprettet taverna - gjestgiverier. Disse stedene hadde rettigheter og plikter som var fastsatt i loven. En av historiene rundt dette er knyttet til Sundvolden Hotel. I 1276 kom kong Magnus Lagabøter over skogen fra Oslo. Hans sønn Håkon V bestemte at det skulle bygges såkalte tavernhus hvor reisende kunne ta seg inn. Det er mulig at det alt fra hans dager var et slags ly for reisende ved Kroksundet. Det er hvertfall ingen tvil om at mange har fulgt Magnus Lagabøter sine fotspor over skogen.

Sundvolden ble et stort sentrum for kulltrafikken som kom langveisfra på 1600-tallet. Her foregikk omlastning fra båter og prammer over i kjøretøyer for videre transport. På denne tiden var en simpel kro og et primitivt herberge bra nok. Finere folk kom gjerne ikke denne veien, heter det i en artikkel fra det lokalhistoriske heftet "Ringerike".

Helt siden 1648 vet man med sikkerhet at folk overnattet her. Men den store trafikken startet ikke før tidlig på 1700-tallet, da Krokskogen begynte å bli uthugget for trevirke. Man måtte da reise lengre enn før for å finne trekull, et av stedene var Røyselandet. Nye veier ble bygd og en av dem var Krokkleiva, med overfart over Tyrifjorden til Røyse. Sundvolden ble da et naturlig sentrum for kulltrafikken - her spiste man, overnattet og foretok hestebytte.

Da det på høsten 1805 ble bestemt at den nye kongeveien mellom Bergen skulle gå over Krokkleiva (den gamle kongeveien fra Bergen til Oslo går faktisk rett gjennom resepsjonen - noe arkitekten av det nye bygget har tatt hensyn til!), så Ole Blyberg mulighetene som var her, og kjøpte Sundvolden gård i 1809. Han åpnet hotell i hovedbygningen som i dag er restauranten og den eldste bygningen på Sundvolden Hotel. Ole Blyberg var den første i en lang rekke av eiere av hotellet. Rundt 1850 ble Sundvolden Hotel kjent for alle, Johan Blyberg overtok da etter sin far.